Sensors?

Watchdog 1000 ID 28C6E114060000C3
  Temperature (F) 77.00 °F  
  IO-1 99 0: 0V - 99: 5V 
  IO-2 99 0: 0V - 99: 5V 
  IO-3 99 0: 0V - 99: 5V 
Graph